Извънгаранционен сервиз

Извънгаранционен сервиз„Домофон сервиз“ ООД в качеството си на регионален офис за гр. София на производителя поддържа на склад резервни части и отделни компоненти. Ако Вашата домофонна система се повреди или някой от модулите не работи е необходимо да се обадите на тел. 02 / 856 99 99, за да ни информирате за повредата и в рамките на няколко дни наш сервизен екип да Ви посети и отстрани повредата. Вие заплащате частите, които не работят и вложения труд. Транспортните разходи са за наша сметка.

Previous post:

Next post: