информационен модул

504e59ae3b28dd65db9879c47005fa66.image.300x419

входно табло с вграден контрол на достъп и информационен модул